top of page
Performance Art by Baktruppen, first part utgjør den første publiserte dokumentasjonen av arbeidet til den norske performance-gruppen Baktruppen. Gruppen ble etablert som et kunstnerkollektiv i 1986 og har siden vært aktiv med en variert interdisciplinær kunstproduksjon, med vekt på performance og sceniske uttrykk. 

Utgivelsen presenterer et knippe tekster som gir en introduksjon til Baktruppens arbeid og gjør det tilgjengelig for et bredere publikum. Tekstene tar for seg gruppens arbeid i lys av samtidskunsten og performanceteori i et internasjonalt perspektiv. 

Baktruppen har alltid utfordret tradisjon, teknikk og normative estetiske kvalitetskriterier. Etter 23 års produksjon og mange internasjonale turnéer, er det en nesten umulig oppgave å produsere en samlet oversikt over alle Baktruppens verk i en bok. 

Performance Art by Baktruppen

kr793.00Price
  • Bokinfo: Flexiomslag Målform: Engelsk 160 sider ISBN 978-82-997687-7-1
bottom of page